Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Festivalului Naţional „Tinere Speranţe”, ediţia XXII, 2015

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie
pentru Copii şi Tineret
„ TINERE SPERANŢE” ,
Botoşani, ediţia a XXII-a, 5 – 7 IUNIE 2015

Concurs Naţional Dans  TINERE SPERANTE Botosani - Instantanee Botosanene

A. Societatea Cultural-Artistică „ ARLECHIN ” Botoşani şi Grădiniţa cu Program Prelungit „ Şotron” Botoşani organizează în perioada 4-14 iunie 2015- Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie pentru Copii şi Tineret „ Tinere Speranţe”, ediţia XXII la Casa Tineretului Botoşani şi în locaţiile partenerilor de proiect . Evenimentul este parte a proiectului cultural “Instantanee Botoşănene” finanţat de către Consiliul Judeţean Botoşani şi Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani

B. Scopul Proiectului: Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe” are ca principal scop crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, promovarea şi valorificarea disponibilităţilor artistice, sportive, estetice, interpretative şi de creaţie specifice copiilor, elevilor şi tinerilor (vârste cuprinse între 3 şi 19 ani) din România prin realizarea de concursuri şi cursuri adecvate vârstei lor în domeniile: teatru, muzică si dans.

C. Obiectivele proiectului: Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe” are ca obiective:
1. Educarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans, teatru, pentru frumos;
2. Formarea deprinderii de-a juca o piesă de teatru, cânta si dansa singur sau în grupuri/ formaţii;
3. Însuşirea unui repertoriu bogat de piese de teatru, coregrafii, cântece româneşti şi universale;
4. Stimularea spiritului de competiţie, a comunicării şi a fair play-ului între participanţi;
5. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale, a dansului / fanteziei coregrafice, artei dramatice în rândul copiilor, elevilor şi tinerilor;
6. Promovarea imaginii unităţilor şcolare şi preşcolare, cluburilor / Palatelor Copiilor, cluburilor sportive şi a ONG-urilor / centrelor culturale, participante la concurs.

D. Festivalul este organizat sub forma a cinci spectacole-concurs la Casa Tineretului Botoşani şi în locaţiile partenerilor de proiect ( Tabăra “Codrii de aramă” Agafton, Memorialul Ipoteşti, Teatrul pentru copii şi tineret “Vasilache”). Acestea se desfăşoară pe două secţiuni amatori şi profesionişti la toate disciplinile ( muzică, dans, artă dramatică) şi a categoriilor de participanţi ( copii, elevi ,tineri), după cum urmează:

I.Etapa Judeţeană a Festivalului va avea loc în zilele:
Joi, 4 iunie 2015, 16.00 – 20.00 şi Vineri, 5 iunie 2015, orele 10.00 – 12.00
Participa copii şi elevii cu aptitudini în domeniile muzică, dans şi teatru.
Comisia de jurizare va desemna interpreţii, formaţiile şi trupele artistice care vor participa la etapa naţională a festivalului.

II.Etapa Naţională a Festivalului va începe cu:
1.Concursul Naţional de Dans (amatori & profesionişti) care se va desfăşura în zilele:
Vineri, 5 iunie 2015, orele 12.00 – 19.00 şi Sâmbătă, 6 iunie 2015, orele 10.00 – 19.00
Concurenţii vor prezenta coregrafii specifice următoarelor genuri: dans modern, balet, dans sportiv , dans stilizat, dans popular românesc, gimnastică ritmică, dans contemporan / lyrical, dans de caracter / dansurile popoarelor , urban dance styles, open dance, dans tematic / fantezie coregrafică, majorete, musical theatre.

a) Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul dansului, culturii şi sportului
b) Comisia de jurizare va puncta evoluţia dansatorilor şi a trupelor de dans înscrise în concurs, ţinând cont de următorele criterii :
– modul de execuţie a paşilor şi respectarea tipului de dans ales;
– coregrafie, originalitatea momentului coregrafic prezentat;
– nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care participă, mişcare scenică şi sincronizare;
– impresia de ansamblu, costume, accesorii folosite.
c) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media aritmetica a notelor tuturor membrilor juriului pe fiecare coregrafie în parte.
d) Dansurile înregistrate într-o categorie, secţiune sau tip de dans incorect vor fi mutate la categoria, secţiunea corespunzătoare, fără ca respectiva coregrafie să aibă penalizări la punctaj.
2.Concursul Naţional de Muzică ( amatori & profesionişti) se va desfăşura în data de 12 Iunie 2015.
Concurenţii vor prezenta melodii din repertoriul naţional şi internaţional din următoarele genuri artistice: muzică uşoara, muzică pop, muzică rock, muzică disco, muzică etno, muzică popular, muzică instrumental, muzică country, muzică folk, muzică cabaret si de Estrada.

a) Juriul va fi format din specialisti din domeniul culturii şi show biz-ul muzical din România
b) Comisia de jurizare va puncta evoluţia interpreţilor şi formaţiilor înscrise în concurs, ţinând cont de următorele criterii ;
– interpretarea artistică a melodiilor prezentate în concurs
– dicţie
– prezentare, mişcare scenică, décor şi accesorii folosite
– calităţile cântecului interpretat, specific vârstei concurenţilor ( copii, elevi, tineri)
– prezentarea individuală / a grupului şi a piesei interpretate : nume / prenume, instituţia pe care o reprezintă, profesorul coordonator, titlul piesei, compozitor, textier.
c) Timpul de prezentare a unei melodii este de 4 minute la secţiunea muzică individual şi 5 minute la sectiunea muzică formaţii / grupuri artistice
d) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media aritmetică a notelor tuturor membrilor juriului pentru fiecare interpretare în parte.

3.Concursul Naţional de Teatru ( amatori & profesionişti) va avea loc în zilele de 13-14 iunie 2015.
Concurenţii vor prezenta momente specifice următoarelor genuri artistice ce ţin de domeniul artei teatrale: pantomimă, teatru şi umor (pamflet, poveste, parodie, monolog, povestire, recital), piese de teatru care au ca bază dramatizări din literatura română sau universal, sau oricare altă formă artistică concepută individual sau de grup.
Fiecare zi de concurs începe la ora 10.00 şi se va încheia cu Gala Laureaţilor.

a) artă dramatică individual – timpul de prezentare va fi de max. 5 min.;
b) artă dramatică grup – timpul de prezentare a unei piese de teatru va fi de max.15-20 min.
c) Comisia de jurizare va fi formată din specialiăti în domeniul teatrului şi al culturii
d) Comisia de jurizare va puncta evolutia concurenţilor şi a trupelor de teatru înscrise în concurs, tinând cont de următoarele criterii :
– originalitatea momentului prezentat;
– nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care participă, mişcare scenică;
– impresia de ansamblu, costume, decor, recuzită.
e) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media aritmetică a notelor tuturor membrilor juriului pe fiecare coregrafie în parte.
f) Piesele de teatru înregistrate într-o categorie, secţiune sau gen incorect vor fi mutate la categoria,genul,secţiunea corespunzatoare, fără ca respectivul moment să aibă penalizări la punctaj.
g) Gala Laureaţilor va avea loc Duminică, 14 iunie 2015, ora 12.00, la sala de festivităţi a Casei de Cultură a Tineretului Botoşani
E. Detalii organizatorice:
a. La secţiunea amatori ,, Debut Muzical ’’ „Debut Dance Sport” , „Debut Theatre” participă copii, elevi şi tineri care nu au premii obţinute la concursuri locale, naţionale sau internaţionale.

b. La secţiunea profesionişti ,,DANCE – MasterTalent’’, „MUSIC- Master Talent”, „THEATRE – Master Talent” participa copii, elevi şi tineri care pot prezenta două distincţii ( diplome locul I, II, III, menţiuni, trofee, premii speciale, etc.) obţinute la concursuri locale, naţionale sau internaţionale.

c. Comisia de jurizare va acorda Premiile I, II, III, Menţiuni, Premii Speciale pentru fiecare discilplină (Dans, Teatru, Muzică), categorie de vârstă, secţiune a concursului ( Debut şi Master Talent). Trofeul pentru fiecare disciplină (muzică, dans, teatru) a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie pentru Copii şi Tineret „ Tinere Speranţe”, ediţia XXII în valoare de 1000 lei fiecare, se va acorda concurentului / formaţiei artistice care a acumulat cel mai mare punctaj.
a) În cazul in care, pe o anumita disciplină – categorie – grupă de vârstă, există un singur înscris, acesta va fi premiat funcţie de nivelul evoluţiei sale în concurs şi nu functie de faptul că nu mai sunt alţi concurenţi înscrişi la secţiunea / categoria/ disciplina respectivă; astfel, va trebui să însumeze un anumit număr de puncte pentru a se clasa pe un anumit loc, după cum urmează: Locul I – media finală să fie între 9 si 10;
Locul II – media finală sa fie între 8 si 8,99;
Locul III – media finală între 7-7,99;
Mentiune – media finală să fie între 6 – 6,99.
b) Decizia comisiei de jurizare sunt definitive şi indiscutabile.
c) Pentru ridicarea premiilor pot urca pe scena 2-3 reprezentanţi ai concurenţilor pentru a evita aglomeratia.Rugăm coordonatorii să-şi desemneze reprezentanţii din timp si acestia să fie pregătiţi în apropierea scenei. Vom astepta premierea întregii grupe de vârstă, a disciplinei respective (anunţarea locurilor I, II, III) şi se va face o poză de album, după care vom elibera scena pentru următoarea premiere.

d. Solicitarea regulamentului de organizare, formularului de înscriere şi confirmarea participării se face la numerele de telefon a coordonatorilor de festival: 0741510849 ( instr. Flavius Alin Damean ),0742674486 (prof. Carmen Belicov),0754363635 (prof. Elena Gheban), 0763706266 ( prof. Adriana Avădănii) şi în scris prin intermediul următoarelor adrese de email: arlechinbtro@yahoo.com / festivalarlechin@yahoo.ro .
Detalii: blog: http://www.festivalarlechin.wordpress.com

d.1) Completarea Fişelor de Inscriere se va face de către reprezentanţii instituţiilor, cluburilor, centrelor culturale după modelul prezentat în ANEXA 1;

d.2) Completarea Acordului / Contractelor de Parteneriat ( acolo unde este necesar) se va face de către reprezentanţii instituţiilor, cluburilor, centrelor culturale după modelul prezentat în ANEXA 2;

d.3) Participanţii vor trimite prezentarea instituţiei, clubului, asociaţiei, concurenţilor, o fotografie reprezentativă, înregistrarea audio- video a momentelor artistice (piesa muzicală, piesa de teatru, momentul coregrafic) printr-un colet poştal cu specificaţia:
“Pentru Festivalul Concurs de Interpretare şi Creaţie pentru Copii şi Tineret ” TINERE SPERANŢE”, trimis la una din adresele :
Societatea Culturală ARLECHIN Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, nr. 48, Casa Tineretului
si la adresa: arlechinbtro@yahoo.com

d.4) Documentele şi materialele originale vor fi aduse la sosire înainte de începerea concursului:
– (CD-uri în format CD pozitiv (piesa muzicală cu vocea concurentului / momentul coregrafic / piesa de teatru) cu1 piesă pentru secţiunea la care doreşte să participe;
– fişa de înscriere şi acordul de parteneriat ( acolo unde este necesar);
– copii ale certificatelor de naştere / cărţi de identitate);

e) TAXELE DE CONCURS se vor achita în contul AS0CIAŢIEI CULTURALE „ARLECHIN” –RO58CECEBT0143RON0048583, deschis la CEC Sucursala Botoşani cu specificatia ,,Taxa Concurs “TINERE SPERANŢE” .
Se va trimite scan după documentul de plată la adresa: arlechinbtro@yahoo.com
e.1) Taxă concurs:
Solo ( artist, actor, interpret ) – 50 lei / pers
Duo / Trio – 40 lei / pers
Grup ( trupe de dans, trupe de teatru, grupuri muzicale)
– 25 lei / pers / dans (grup însemnând trupe cu 4-12 )
Formatii (trupe de dans, trupe de teatru, formaţii muzicale)
– 20 lei / pers (formatii însemnând trupe ce au în componenţa de la 13 membri în sus)

e.2) Sunt permise mai multe intrări în concurs ale aceluiaşi copil, elev, tânăr sau trupă, cu condiţia să fie la discipline diferite ( dans, teatru, muzică). Ca şi organizatori, vom verifica numărul de membri ai grupurilor / formaţiilor artistice / sportive în momentul evoluţiei pe scenă.
Dacă numarul acestora este mai mare decât cei declaraţi la înscriere, formaţia / grupul / trupa va fi descalificată. Pentru cei înscrişi din Botoşani, se poate achita taxa de concurs şi direct la organizator, eliberându-se chitanţa.

F. IMPORTANT

1.FONDUL MUZICAL AL MOMENTELOR ARTISTICE (format MP3) se va trimite pe
email arlechinbtro@yahoo.com pâna cel tarziu la data de 30 mai 2015, când se închid înscrierile.
ACEST LUCRU ESTE OBLIGATORIU PENTRU A EVITA PIERDEREA DE TIMP DIN DIMINEATA CONCURSULUI.
Verificarea melodiilor se va face din timp si orice problemă care ar putea apărea se va putea rezolva în timp util, fluidizând astfel activitatea din ziua concursului.
IN TITLUL FISIERULUI TRECETI:
-numele concurentului
-numele trupei
-disciplina
-categoria de varsta.
Este bine ca fiecare professor, coordonator, coregraf sau reprezentant al unei instituţii, club, asociatie sa aiba in ziua concursului si suporturi de rezerva ale melodiilor (CD sau Stick).

2. INTRAREA IN SPATIUL DE CONCURS

a) Fiecare trupa va avea maxim 2 însoţitori în zona de concurs, unde vor avea acces doar concurenţii pe baza unor brăţări de acces.
b) În cazul în care vor fi părinţi însotitori, acestia nu vor avea acces în zona de concurs (scena). Accesul liber a acestora va fi doar în zona de pregatire înainte de concurs. În cazul in care vor dori sa asiste la desfăşurarea competiţiei, accesul în sala de spectacole se va face prin intrarea principală pe baza unui bilet de intrare , care va costa 10 lei şi va fi cumpărat prin intermediul reprezentantului fiecărei şcoli si pe baza căruia va avea acces în sala / zona de concurs pe durata întregii zile. Aşadar, fiecare reprezentant care doreste bilete pentru părinţii însotitori, le vor cumpăra la şedinţa tehnică din dimineaţa concursului.
c) Biletele se vor putea achizitiona şi în ziua concursului de la intrarea principală în
sala / zona de festivităţi / spectacol.

3.ACCES BACK STAGE

a) Intrarea în scenă se va face cu 5 momente artistice înainte şi fiecare trupa concurentă va fi chemată şi condusă în zona culiselor în timp util, de catre un membru al staff-ului.
b) Fiecare coregrafie va avea un numar de ordine unic astfel incat puteti astepta în sala de spectacole pana în apropierea momentului în care va intra momentul dvs., numarul de ordine al fiecarui moment fiind anuntat in microfon. Coordonatorii nu au voie sa puna semne distinctive sau sa intre pe scena.
c) Fiecare institutie, club, asociatie, este raspunzatoare de prgătirea şi instructajul thenic, pentru eventualele accidentari ale participantilor pe care îi reprezintă în timpul desfasurarii concursului.
d) Accesoriile/recuzita/ decorul sunt premise atata timp cat sunt rapid pregatite, si apoi scena sa fie eliberata intr-un timp foarte scurt. Elementele de iluminare sau de incendiu, nu sunt permise.

4. REGULI GENERALE

a) Prin înscrierea la Festivalul Naţional”TINERE SPERANŢE” sunteti de acord cu regulile acestuia si le veti respecta.
b) Fiecare concurent se va prezenta în culise însotit fiind de către însotitorul / coordonatorul de grup menţionat în fişa de înscriere
c) Daca timpul alocat unei moment artistic depaseste timpul impus conform regulamentului, acel moment va fi penalizat cu 10 puncte.
d)Fiecare reprezentant al institutiilor înscrise în concurs va participa la sedinta tehnica ce va avea loc în dimineata concursului, la o ora ce va fi anuntata cu cateva zile inainte de competitie, dupa finalizarea programului din ziua concursului.
e)Concurenţii, profesorii, coordonatorii sau spectatori vor fi eliminati din sala, daca vor avea un comportament neadecvat unei competitii, iar instituţia pe care o reprezintă va fi descalificata din concurs.

f) Organizatorii asigură:

– spaţiile de organizare a concursurilor;
– prezenţa membrilor juriului la toate momentele artistice înscrise în concurs;
– premiile: trofee, diplome şi medalii pentru fiecare categorie, disciplină şi secţiune a concursului
– echipamentele de sunet şi lumini necesare desfăşurării cu success a festivalului;
– staff-ul ethnic şi de coordonare a festivalului
– mapa de prezenatare a fiecărei unitati şcolare, centru cultural, club sportiv participant

Notă: Cazarea şi masa se poate asigura contra cost în Tabăra “Codrii de Aramă” Agafton, aprox. 5o de lei / pers / zi sau la Complexele Hoteliere partenere ( Hotel RAREŞ, Hotel PREMIER, Hotel TINERET)

Eveniment recomandat şi sustinut de Centrul de Impresariat si Organizare Evenimente — http://www.impresarieri.ro

Invitaţie - Instantanee 2015 Botoşanene

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s