Regulamentul de organizare și desfășurare a Festivalului Național ”Tinere Speranțe”, ediția XXIII, 2016

Concurs dans-tinere-sperante-botosani-instantanee-botosanene 2016Proiect cultural: “Instantanee Botoşănene” 2016

Regulament de organizare și desfășurare Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe”, Ediţia XXIII, Botoșani,  9 – 19 iunie 2016

    Societatea Culturală „ARLECHIN” Botoșani organizează în perioada 4 – 19 iunie 2016, Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe”, ediţia XXIII, 2016.

Evenimentul este parte a proiectului cultural “Instantanee Botoşănene” finanţat de către Consiliul Județean Botoșani şi are ca principali parteneri Primăria Orașului SĂVENI , Fundaţia Judeţeană pentru Tineret , Asociația Județeană de Dans Sportiv Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani , Asociația Prometeu, Asociația Carpates, Direcția județeană pentru Tineret și Sport Botoșani, Asociația Județeană ” Sportul pentru toți”, Grădinița Nr. 21 ”ȘOTRON” și Centrul Județean de Voluntariat Botoșani.

Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe” are ca principal scop crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, promovarea şi valorificarea disponibilităţilor artistice, sportive, estetice, interpretative şi de creaţie specifice copiilorpreșcolari, elevilor şi tinerilor ( cu vârste cuprinse între 3 şi 50 ani) din România și Republica Moldova prin realizarea de concursuri şi cursuri adecvate vârstei lor în domeniile: teatru, muzică si dans.

    Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe”, ediția  XXIII, 2016, are ca obiective:
1. Educarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans, teatru, pentru frumos;
2. Formarea deprinderii de-a juca o piesă de teatru, cânta si dansa singur sau în grupuri/ formaţii;
3. Însuşirea unui repertoriu bogat de piese de teatru, coregrafii, cântece româneşti şi universale;
4. Stimularea spiritului de competiţie, a comunicării şi a fair play-ului între participanţi;
5. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale, a dansului / fanteziei coregrafice, artei dramatice în rândul copiilor, elevilor şi tinerilor;
6. Promovarea imaginii unităţilor şcolare şi preşcolare, cluburilor / Palatelor Copiilor, cluburilor sportive şi a ONG-urilor / centrelor culturale, participante la concurs.

Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie „ Tinere Speranţe”, ediția XXIII, 2016 se va desfășura în două etape și va cuprinde un simpozion didactic, o convenție națională de dans și coregrafie, patru spectacole- concurs care se vor realiza pe două secțiuni (amatori și profesioniști) la toate disciplinile (muzică, dans, artă dramatică) şi categoriile de participanţi (copii, elevi ,tineri) după cum urmează:

I.ETAPA JUDEȚEANĂ  DE  CALIFICARE  A  FESTIVALULUI  SE  VA  DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 10 – 12 IUNIE 2016, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

1. Joi, 9 iunie 2016, orele 12.00 – 20.00: ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE ÎN CADRUL FESTIVALULUI ( Sosirea, primirea și cazarea participanților; Ședința tehnică; Ateliere de lucru, repetiții, workshop-uri tematice);

2.Vineri, 10 iunie 2016, 0ra 10.00 – 14.00, Teatrul ” Mihai Eminescu” are loc –  Etapa județeană de calificare la concursurile de muzică, dans și teatru, cuprinse în cadrul Festivalului Național de Interpretare și Creație ”Tinere speranțe”, ediția XXIII, 2016;

3.Sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 10.00-12.00, Casa Tineretului Botoșani și Duminică, 12 iunie 2016,, ora 10.00-12.00, Botoșani Shopping Center are loc – Simpozionul Județean ”Educația formală, nonformală și informală -investiție pentru viitor” , ediția III, 2016;

II. ETAPA NAȚIONALĂ A  FESTIVALULUI  – CONCURS   SE  VA  DESFĂȘURA ÎN PERIOADA  16 – 19 IUNIE  2016, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

1.Joi, 16 iunie 2016, orele 12.00 – 20.00, Casa Tineretului Botoșani: ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAțIE ”TINERE SPERANțE” ( Sosirea, primirea și cazarea participanților; Ședința tehnică; Ateliere de lucru, repetiții);

2.Vineri, 17 iunie 2016, orele 12.00 – 18.00, Centrul Cultural SAVENI :                                                                   – Concursul Național de Muzică ”Tinere speranțe”, ediția  XXIII, 2016;

3.Sâmbătă, 18 iunie 2016, orele 9.00 – 11.00, Clubul Sportiv ”Addis Gym” Botoșani:-  Convenția Națională de Dans și Coregrafie ”Dance Forum”, ediția a II-a, 2016;

4.Sâmbătă, 18 iunie 2016, orele 11.00 – 18.00, Centrul Cultural SAVENI :                                                             – Concursul Național de Dans ”Tinere speranțe”, ediția  XXIII, 2016;

5. Duminică, 19 iunie 2016, orele 10.00 – 17.00, Centrul Cultural SAVENI :                                                           – Concursul Național de Teatru ”Tinere speranțe”, ediția  XXIII, 2016;

6. Duminică, 19 iunie 2016, orele 18.00 – 19.00, Casa Tineretului Botoșani: –  Gala Laureaților  – se vor premia câștigătorii concursurilor națioanle de muzică, dans și teatru realizate în cadrul  Festivalului Național de Interpretare și Creație ”Tinere Speranțe” 2016.

DETALII ORGANIZATORICE:

1. CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ ”TINERE SPERANțE”: –   Concurenţii înscriși la cele două secțiuni de concurs (amatori și profesioniști) a Concursului Naţional de Muzică ”Tinere speranțe” vor prezenta melodii din repertoriul naţional şi internaţional din următoarele genuri artistice: muzică uşoara, muzică pop, muzică rock, muzică disco, muzică etno, muzică populară, muzică instrumental, muzică country, muzică folk, muzică cabaret si de Estrada.

Important:

a) Juriul va fi format din specialisti din domeniul educației, culturii şi show biz-ul muzical din România
b) Comisia de jurizare va puncta evoluţia interpreţilor şi formaţiilor înscrise în concurs, ţinând cont de următorele criterii ;
– interpretarea artistică a melodiilor prezentate în concurs
– dicţie
– prezentare, mişcare scenică, décor şi accesorii folosite
– calităţile cântecului interpretat, specific vârstei concurenţilor ( copii, elevi, tineri)
– prezentarea individuală / a grupului şi a piesei interpretate : nume / prenume, instituţia pe care o reprezintă, profesorul coordonator, titlul piesei, compozitor, textier.
c) Timpul de prezentare a unei melodii este de 4 minute la secţiunea muzică individual şi 5 minute la sectiunea muzică formaţii / grupuri artistice
d) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media tuturor notelor acordate de membri comisiei de jurizare pentru fiecare interpretare în parte.

2.CONCURSUL NAŢIONAL DE DANS ”TINERE SPERANȚE”: –  Concurenţii înscriși la cele două secțiuni de concurs (amatori și profesioniști) a Concursului Naţional de Dans ”Tinere speranțe”  vor prezenta coregrafii specifice următoarelor genuri: dans modern, dans classic / balet, dans contemporan / lyrical, dans de caracter / dansurile popoarelor , dans sportiv ( standard / latino) , dans stilizat, dans popular românesc, gimnastică ritmică, urban dance styles, open dance, dans tematic / fantezie coregrafică, majorete, musical theatre

Important:

a) Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul dansului, culturii şi sportului
b) Comisia de jurizare va puncta evoluţia dansatorilor şi a trupelor de dans înscrise în concurs, ţinând cont de următorele criterii :
– modul de execuţie a paşilor şi respectarea tipului de dans ales;
– coregrafie, originalitatea momentului coregrafic prezentat;
– nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care participă, mişcare scenică şi sincronizare;
– impresia de ansamblu, costume, accesorii folosite.
c) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final va fi dat de media tuturor notelor acordate de membri comisiei de jurizare pentru fiecare coregrafie în parte.
d) Dansurile înregistrate într-o categorie, secţiune sau tip de dans incorect vor fi mutate la categoria, secţiunea corespunzătoare, fără ca respectiva coregrafie să aibă penalizări la punctaj.

3.CONCURSUL NAŢIONAL DE TEATRU ”TINERE SPERANȚE”: –  Concurenţii înscriși la cele două secțiuni de concurs (amatori și profesioniști) a Concursului Naţional de Teatru ”Tinere speranțe” vor prezenta momente specifice următoarelor genuri artistice ce ţin de domeniul artei teatrale: pantomimă, teatru şi umor (pamflet, poveste, parodie, monolog, povestire, recital), piese de teatru care au ca bază dramatizări din literatura română sau universal, sau oricare altă formă artistică concepută individual sau de grup.

Important:

a) artă dramatică individual – timpul de prezentare va fi de max. 5 min.;
b) artă dramatică grup – timpul de prezentare a unei piese de teatru va fi de max.15-20 min.
c) Comisia de jurizare va fi formată din specialiăti în domeniul teatrului şi al culturii
d) Comisia de jurizare va puncta evolutia concurenţilor şi a trupelor de teatru înscrise în concurs, tinând cont de următoarele criterii :
– originalitatea momentului prezentat;
– nivelul de performanţă în raport cu categoria de vârstă şi secţiunea la care participă, mişcare scenică;
– impresia de ansamblu, costume, decor, recuzită.
e) Fiecare membru al juriului va puncta cu note de la 1 la 10. Clasamentul final va fi dat de media tuturor notelor acordate de membri comisiei de jurizare pentru fiecare moment prezentat în parte.
f) Piesele de teatru înregistrate într-o categorie, secţiune sau gen incorect vor fi mutate la categoria,genul,secţiunea corespunzatoare, fără ca respectivul moment să aibă penalizări la punctaj.

Notă:

– La secţiunea amatori ,, Debut Muzical ’’ „Debut Dance Sport” , „Debut Theatre” participă copii, elevi şi tineri care nu au premii obţinute la concursuri locale, naţionale sau internaţionale.

– La secţiunea profesionişti ,,DANCE – MasterTalent’’, „MUSIC- Master Talent”, „THEATRE – Master Talent” participa copii, elevi şi tineri care pot prezenta două distincţii ( diplome locul I, II, III, menţiuni, trofee, premii speciale, etc.) obţinute la concursuri locale, naţionale sau internaţionale.

Comisile de jurizare ale concursurilor de muzică, dans și teatru organizate în cadrul festivalului vor acorda Premiile I, II, III, Menţiuni pentru concurenți și Premii Speciale pentru cadrele didactice / coordonatori la fiecare discilplină de concurs (dans, teatru, muzică), categorie de vârstă, secţiune a concursului ( Debut şi Master Talent).

– Trofeul Național ”Tinere Speranțe” pentru fiecare disciplină (muzică, dans, teatru) a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie pentru Copii şi Tineret „ Tinere Speranţe”, ediţia XXIII, se va acorda concurentului / formaţiei artistice care a participat la toate concursurile organizate în cadrul festivalului și a obținut cel mai mare punctaj.

– În cazul in care, pe o anumita disciplină – categorie – grupă de vârstă, există un singur înscris, acesta va fi premiat funcţie de nivelul evoluţiei sale în concurs şi nu functie de faptul că nu mai sunt alţi concurenţi înscrişi la secţiunea / categoria/ disciplina respectivă; astfel, va trebui să însumeze un anumit număr de puncte pentru a se clasa pe un anumit loc, după cum urmează:

Locul I – media finală să fie între 9 si 10;
Locul II – media finală sa fie între 8, 30 si 9;
Locul III – media finală între 8 – 8, 29;
Mentiune – media finală să fie între 7 – 8.
Deciziile comisiior de jurizare sunt definitive şi indiscutabile.
– Pentru ridicarea premiilor pot urca pe scena 2-3 reprezentanţi ai concurenţilor. Pentru a evita aglomeratia rugăm coordonatorii să-şi desemneze reprezentanţii din timp, acestia să fie pregătiţi în apropierea scenei. Vom astepta premierea întregii grupe de vârstă, a disciplinei respective (anunţarea locurilor I, II, III) şi se va face o poză de album, după care vom elibera scena pentru următoarea premiere.

DETALII ÎNSCRIERE:

Solicitarea formularului de înscriere,  regulamentului de organizare şi confirmarea participării se face până la data de 31 mai 2016 (ultima zi de înscriere) la numerele de telefon a coordonatorilor de festival: 0741510849 ( organizator festival Flavius Alin Damean), 0742674486 (prof. Carmen Belicov), 0754363635 (prof. Elena Gheban), 0763706266 ( prof. Adriana Avădănii) şi în scris prin intermediul următoarelor adrese de email: dansbotosani@gmail.com / arlechinbtro@yahoo.com  / festivalarlechin@yahoo.ro  .
Detalii: site: www.dansbotosani.ro / blog: http://www.festivalarlechin.wordpress.com

      Completarea Fişelor de Inscriere se va face de către reprezentanţii instituţiilor, cluburilor, centrelor culturale după modelul prezentat / trimis de către organizatori;

      Completarea Acordului / Contractelor de Parteneriat ( acolo unde este necesar) se va face de către reprezentanţii instituţiilor, cluburilor, centrelor culturale după modelul trimis de către organizatori;

Participanţii vor trimite prezentarea instituţiei, clubului, asociaţiei, concurenţilor, o fotografie reprezentativă, înregistrarea audio- video a momentelor artistice (piesa muzicală, piesa de teatru, momentul coregrafic) printr-un colet poştal cu specificaţia:

“Pentru Festivalul Concurs de Interpretare şi Creaţie pentru Copii şi Tineret ” TINERE SPERANŢE”, trimis la una din adresele : Societatea Culturală ARLECHIN Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, nr. 48, Casa Tineretului si la adresa: dansbotosani@gmail.comarlechinbtro@yahoo.com

Documentele şi materialele originale vor fi aduse la sosire înainte de începerea concursului: CD-uri în format CD pozitiv (piesa muzicală cu vocea concurentului / momentul coregrafic / piesa de teatru) cu 1 piesă pentru secţiunea la care doreşte să participe; fişa de înscriere şi acordul de parteneriat ( acolo unde este necesar);

TAXELE DE CONCURS se vor achita în Contul AS0CIAŢIEI CULTURALE „ARLECHIN”  – RO58 CECE BT01 43RON 0048 583, deschis la CEC Sucursala Botoşani cu specificatia ,,Taxa Concurs “TINERE SPERANŢE” ( secțiunea și disciplina pentru care optați dans, muzică, teatru) . Se va trimite scan după documentul de plată la adresa: dansbotosani@gmail.comarlechinbtro@yahoo.com

TAXELE DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS:
SOLO ( artist, actor, interpret ) – 50 lei / pers
DUO / TRIO – 40 lei / pers
GRUP ( trupe de dans, trupe de teatru, grupuri muzicale)
– 25 lei / pers / dans (grup însemnând trupe cu 4-12 )
FORMATII (trupe de dans, trupe de teatru, formaţii muzicale)
– 20 lei / pers (formatii însemnând trupe ce au în componenţa de la 13 membri în sus).

      Certificatele de naştere / cărţile de identitate ale concurenților vor fi scanate și anexate fișelor de înscriere.

Sunt permise mai multe intrări în concurs ale aceluiaşi copil, elev, tânăr sau trupă, cu condiţia să fie la discipline diferite ( dans, teatru, muzică). Ca şi organizatori, vom verifica numărul de membri ai grupurilor / formaţiilor artistice / sportive în momentul evoluţiei pe scenă.
Dacă numarul acestora este mai mare decât cei declaraţi la înscriere, formaţia / grupul / trupa va fi descalificată. Pentru cei înscrişi din Botoşani, se poate achita taxa de concurs direct la organizator, eliberându-se chitanţa.

DETALII TEHNICE:

FONDUL MUZICAL AL MOMENTELOR ARTISTICE (format MP3) se va trimite pe
email: dansbotosani@gmail.comarlechinbtro@yahoo.com  pâna cel tarziu la data de 30 mai 2016, când se închid înscrierile. ACEST LUCRU ESTE OBLIGATORIU PENTRU A EVITA PIERDEREA DE TIMP DIN DIMINEATA CONCURSURILOR.

Verificarea melodiilor se va face din timp si orice problemă care ar putea apărea se va putea rezolva în timp util, fluidizând astfel activitatea din ziua concursului.

ÎN FIȘA DE PREZENTARE A CONCURENȚILOR / GRUPULUI ARTISTIC TRECETI:

 • Numele concurentului / Numele trupei
  Disciplina: muzică, dans, teatru
 • Secțiunea: amatori sau profesioniști
  Categoria de varsta:
 • Instituția / clubul:
 • Coordonator:
 • Premii importante obținute la alte concursuri:
 • 3 Fotografii reprezentative ( de la concursuri, spectacole, repetiții)
 • Hobby:

Notă: Este bine ca fiecare professor, coordonator, coregraf sau reprezentant al unei instituţii, club, asociatie sa aiba în ziua concursului și suporturi de rezerva ale melodiilor (CD sau Stick).

INTRAREA IN SPATIUL DE CONCURS

a) Fiecare trupa va avea maxim 2 însoţitori în zona de concurs, unde vor avea acces doar concurenţii.
b) În cazul în care vor fi părinţi însotitori, acestia nu vor avea acces în zona de concurs (scena). Accesul liber a acestora va fi doar în zona de pregatire înainte de concurs. În cazul in care vor dori sa asiste la desfăşurarea competiţiei, accesul în sala de spectacole se va face prin intrarea principală pe baza unui bilet de intrare , care va costa 10 lei şi va fi cumpărat prin intermediul reprezentantului fiecărei şcoli si pe baza căruia va avea acces în sala / zona de concurs pe durata întregii zile. Aşadar, fiecare reprezentant care doreste bilete pentru părinţii însotitori, le vor cumpăra la şedinţa tehnică din dimineaţa concursului.
c) Biletele se vor putea achizitiona şi în ziua concursului de la intrarea principală în
sala / zona de festivităţi / spectacol.

ACCES BACK STAGE

a) Intrarea în scenă se va face cu 5 momente artistice înainte şi fiecare trupa concurentă va fi chemată şi condusă în zona culiselor în timp util, de catre un membru al staff-ului.
b) Fiecare moment artistic ( melodie, coregrafie, piesa de teatru) va avea un numar de ordine unic astfel incat puteti astepta în sala de spectacole pana în apropierea momentului în care va intra momentul dvs., numarul de ordine al fiecarui moment fiind anuntat in microfon. Coordonatorii nu au voie sa puna semne distinctive sau sa intre pe scena.
c) Fiecare institutie, club, asociatie, este raspunzatoare de prgătirea şi instructajul thenic, pentru eventualele accidentari ale participantilor pe care îi reprezintă în timpul desfasurarii concursului.
d) Accesoriile/recuzita/ decorul sunt premise atata timp cat sunt rapid pregatite, si apoi scena sa fie eliberata intr-un timp foarte scurt. Elementele de iluminare sau de incendiu, nu sunt permise.

REGULI GENERALE

a) Prin înscrierea la Festivalul Naţional de Interpretare și Creație ”TINERE SPERANŢE” sunteti de acord cu regulile acestuia și le veti respecta.
b) Fiecare concurent se va prezenta în culise însotit fiind de către însotitorul / coordonatorul de grup menţionat în fişa de înscriere
c) Daca timpul alocat unei moment artistic depaseste timpul impus conform regulamentului, acel moment va fi penalizat cu 10 puncte.
d)Fiecare reprezentant al institutiilor înscrise în concurs va participa la sedinta tehnica ce va avea loc în dimineata concursului, la o ora ce va fi anuntata cu cateva zile inainte de competitie, dupa finalizarea programului din ziua concursului.
e)Concurenţii, profesorii, coordonatorii sau spectatori vor fi eliminati din sala, daca vor avea un comportament neadecvat unei competitii, iar instituţia pe care o reprezintă va fi descalificata din concurs.

f) Organizatorii asigură:

– spaţiile de organizare a concursurilor;
– prezenţa membrilor juriului la toate momentele artistice înscrise în concurs;
– premiile: trofee, diplome şi medalii pentru fiecare categorie, disciplină şi secţiune a concursului
– echipamentele de sunet şi lumini necesare desfăşurării cu success a festivalului;
– staff-ul tehnic şi de coordonare a festivalului
– mapa de prezenatare a festivalului pentru fiecăre unitate şcolară, centru cultural, club sportiv participant

Notă: Cazarea şi masa se poate asigura contra cost aprox. 80 de lei / pers / zi  în Tabăra “Codrii de Aramă” Agafton sau la Complexele Hoteliere partenere: ( Hotel RAREŞ, Hotel PREMIER, Hotel EUROPA, Hotel Tineret, Hotel MARIA)

Eveniment recomandat şi sustinut de Centrul de Impresariat si Organizare Evenimente — http://www.impresarieri.ro